BEST AGH Kraków

Organizator: Stowarzyszenie Studentów
BEST AGH Kraków

25-26 marca 2015

10:00 - 16:00

Hala TS Wisła ul. Reymonta 22O TARGACH

Czym są Targi?

Inżynierskie Targi Pracy są dla studentów znakomitym sposobem poszukiwania pracy, praktyk lub staży zawodowych. To spotkanie pracodawców ze studentami i absolwentami krakowskich uczelni technicznych, które przybliża młodym osobom środowisko gospodarcze, umożliwiając im lepszy start na rynku pracy.

Targi stanowią jeden z głównych projektów realizowanych lokalnie przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków (Board of European Students of Technology). Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta i uczelni. Znaczenie jej doceniają szczególnie studenci, którym Targi pozwalają zebrać informacje na temat zatrudnienia, praktyk czy staży, jak również pracodawcy, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy i wymogów rekrutacyjnych oraz znalezienia wykwalifikowanych pracowników.

Inżynierskie Targi Pracy umożliwiają bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi się rekrutacją, dzięki czemu uczestnicy imprezy mają szansę na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące dostępnych na rynku ofert pracy lub możliwości odbycia praktyk i staży. Tego rodzaju konfrontacja umożliwia uzyskanie najbardziej aktualnych informacji o firmie, prowadzonych przez nią procedurach rekrutacyjnych oraz oczekiwaniach stawianych potencjalnym pracownikom. Jest to przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami na najkrótszej z możliwych dróg.

Gdzie?

Hala TS Wisła
ul. Reymonta 22

Pokaż Hala TS Wisła na większej mapie

Historia

Lata 1997 i 1998 to czas kiedy rodziła się idea Targów Pracy skierowanych do studentów krakowskich uczelni technicznych. Organizowane na Akademii Górniczo-Hutniczej przez Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków. Targi od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno studentów, absolwentów, jak i pracodawców.

W roku 1999 odbywają się I Inżynierskie Targi Pracy. Na imprezie prezentuje się 30 wystawców, Targi odwiedza blisko 5 000 ludzi. Partnerem BEST-u w organizacji Targów zostaje Biuro Karier Politechniki Krakowskiej.

Od tego momentu Targi odbywają się cyklicznie raz do roku, w marcu. Miejscem spotkań studentów z pracodawcami staje się hala widowiskowo-sportowa TS Wisła, położona blisko Miasteczka Studenckiego AGH, która oferuje odpowiednią powierzchnię wystawową.

Kolejny rok to zwiększenie zarówno liczby wystawców, jak i odwiedzających. Targi wspierają potężni patroni medialni: Gazeta Wyborcza, portal – onet.pl, Radio Żak. Do grona organizatorów dołącza Centrum Karier AGH.

Co roku Targom towarzyszy szeroka promocja: plakaty, ulotki, foldery, bannery oraz informacje w mediach. Dzięki temu z roku na rok liczba odwiedzających rośnie, w ubiegłym roku Targi odwiedziło około 10 000 osób.